Krajina a voda

Pouze 6% z rozlohy všech vodních stanovišť na území ČR lze považovat za přírodní, 1% tvoří tekoucí voda a 5% voda stojatá. Z toho 84% se nachází v nepříznivém a 16% v méně příznivém stavu.

V České republice je odvodněna systematickou drenáží cca čtvrtina zemědělské půdy. Chybějící voda v krajině negativně ovlivňuje zemědělskou produkci, estetickou hodnotu krajiny i její druhovou rozmanitost.

Toky v ČR byly v posledních desetiletích zkrácené o celou třetinu. Díky tomu při nárazových deštích dochází ke zrychlenému odtoku srážkové vody a zvýšenému riziku povodňových škod.

Krajina a voda

Úbytek vody v krajině přispívá k soustavnému poklesu početnosti celé řady rostlin a živočichů. Patří mezi ně také čejka chocholatá. Foto: Tomáš Bělka Technické meliorace nejen ochuzují krajinu o vodu, ale nepůsobí ani esteticky.