Krajina a lidé

Krajina není přístupná lidem – od poloviny 20. století se zlikvidovalo 158 tisíc kilometrů polních cest.

Pestrou mozaiku polních celků postupně od 50. let minulého století nahradily rozsáhlé monokultury několika plodin. Průměrná plocha pozemků se zvýšila z 0,23 ha v roce 1948 na přibližně 20 ha v současnosti.

Při scelování pozemků byla narušena i harmonie krajiny. Kromě polních cest byly ve velkém rušeny meze, zatravněné údolnice, rozptýlená zeleň nebo stromořadí.