Zemědělská krajina

Zemědělská krajina zaujímá 54% rozlohy České republiky. Toto pestré prostředí se mezi sebou liší rozdílnými klimatickými podmínkami, morfologií terénu, místními charakteristikami i historickým vývojem. Společným jmenovatel zemědělské krajiny přitom zůstává člověk, který svou hospodářskou činností krajinu kolem sebe utváří a zásadním způsobem rozhoduje o její ekonomické, přírodní i estetické hodnotě.

 

Hospodaření v krajině dnes významným způsobem ovlivňují zemědělské dotace, tedy peníze nás všech. Je naprosto legitimní požadovat, aby tyto prostředky zajišťovaly veřejné hodnoty, mezi které patří i zdravá a pestrá krajina.

 

Zemědělská krajina

Opatření, jejichž hlavním cílem je podpořit druhovou diverzitu krajiny, mohou současně plnit také protierozní funkci a přispět ke zvýšení estetické hodnoty krajiny. Foto: Petr Marada Kvůli hrozbě ztráty dotací někteří zemědělci zpracovávají půdu prakticky až ke kořenům doprovodné zeleně. Foto: Jiří Kult