Polní cesty nejen umožňují lidem pohyb po krajině, ale také vytvářejí vhodné životní prostředí pro celou řadu rostlinných a živočišných druhů. Foto: Václav Zámečník

Zpět