Rozsáhlé monokultury kukuřice nejsou rozhodně pro turisty atraktivní. Navíc pěstování této plodiny na svažitých pozemcích zvyšuje riziko eroze. Foto: Vojtěch Kodet

Zpět