Dosud zachovaná zemědělská krajina v sousedním Rakousku je nejen pestrá pro lidské oko, ale s pomocí agroenvironmentálních opatření také vytváří optimální podmínky pro přežívání celosvětově ohroženého dropa velkého. Foto: Jakub Hruška

Zpět