Opatření, jejichž hlavním cílem je podpořit druhovou diverzitu krajiny, mohou současně plnit také protierozní funkci a přispět ke zvýšení estetické hodnoty krajiny. Foto: Petr Marada

Zpět